Que fem?

Que fem?

A Comunicarr fem projectes a mida per a tot tipus d’empreses culturals, companyies, artistes o marques. Desenvolupem, comuniquem i mantenim perfils culturals a les xarxes socials.

Coordinem i dissenyem campanyes online i offline de premsa. Plantegem estratègies de promoció ideals al teu projecte amb la finalitat d’augmentar objectius.


  • Anàlisi, disseny i execució de plans de comunicació de productes culturals

  • Desenvolupament, manteniment i dinamització de perfils en xarxes socials

  • Estudis de mercat i competència en la indústria cultural

  • Estratègies de promoció i consum de productes culturals

  • Creació, disseny, manteniment i producció de pàgines webs i blogs culturals

  • Ticketing, bases de dades i newsletters